Privatlivspolitik

Hvem er jeg

Mit webstedsadresse er: http://neelsregnskab.dk.

Neels Regnskab og Rådgivning skal efterleve krav om at beskytte kunders, leverandørers, samarbejdspartneres personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Jeg betragter mig for databehandlere ved levering af ydelser, der omfatter personoplysninger, når jeg behandler dem på vegne af og efter instruks fra kunder og klienter. I disse situationer udarbejdes en databehandleraftale, hvoraf vilkår og instruks for behandlingen af personoplysninger fremgår.

Jeg betragter mig dataansvarlig, når jeg behandler personoplysninger i forbindelse med levering af regnskabsmæssig assistance, bogføringsopgaver og andre opgaver, hvor jeg bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven.

Hvilke personlige data der indsamles og hvorfor de indsamles

Jeg indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at jeg kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Jeg henstiller til vore kunder kun at meddele os nødvendige personoplysninger, der kræves for at udføre aftalte opgaver.

Jeg indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Dertil kommer oplysninger om kunderne, samt kundernes ejere, der fremgår af pas og kørekort, f.eks. CPR-nummer . Det er et nødvendigt led i at legitimere kundeaftaler (kontrakter) og for at:

-at udføre arbejdet for kunden

-lovpligtigt at fakturere

-dokumentere det udførte arbejde

Behandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:

-kundesamarbejder

-udvikling og tilpasning af ydelser

-drift og vedligeholdelse af it-systemer

-administration af mit bogholderi, herunder hjemmeside

Jeg skal ifølge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), kræve disse oplysninger. Jeg behandler således oplysninger, der fremgår af pas og kørekort, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, hvilket er nødvendigt for at overholde den forpligtelse.

Tjenester

Under udførelse af mit arbejde indsamler jeg i visse situationer personoplysninger om kunder og kunders medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles:

Jeg indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, økonomiske oplysninger, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail, lønnumre, medarbejdernummer samt CPR-numre på medarbejderne hos kunden. Formålet er at køre løn, eller afstemme lønnen over mod skattestyrelsens oplysninger. Behandlingen værende et krav og god regnskabsskik.

Jeg indsamler også og behandler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere. Jeg indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.

Jeg behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vore ydelser til vore kunder.

Mit grundlag er at opfylde aftaler, som jeg er del i.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Jeg indhenter oplysningerne hos kunder, kundernes samarbejdspartnere samt tredjeparter som f.eks. offentlige myndigheder og kreditgivere.

Hjemmesiden

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamles de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar — men i øjeblikket er kommentarfelterne slukket på siderne.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på webstedet, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, oprettes en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil en række cookies opsættes og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem deles dine data med

Som virksomhed kan jeg som følge af lovgivningen blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med opfyldelse af indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller øvrige tilsyn. Ingen oplysninger, herunder personoplysninger vil blive opgivet, med mindre vi har pligt til det.

Personoplysninger vil kun blive delt med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionel serviceydelser til kunder.

Hvor længe gemmes dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer jegogså den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Behandling af oplysninger

Jeg sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og kravene om tavshedspligt.

Dine rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder.

Kontakt mig, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger bliver behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte hvis du ønsker at:

-begrænse behandling af dine personoplysninger

-få dine personoplysninger slettet

-gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

-udnytte din dataportabilitet

Personoplysninger, som jeg behandler, og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails, markedsføringsmateriale eller information om mig, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til mit behandling af dine personoplysninger eller framelde markedsføringsmateriale, bedes du kontakte mig – gerne på mailadressen under kontakt info.

Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over min behandling af data. Jeg vil behandle din klage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over min behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige medarbejder er:

Kontaktperson: Neel Ane Smed

Telefon: 60752809

Mail: neelsmed@gmail.com

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af denne politik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik — og i så fald bliver den opdateret på hjemmesiden.